اخبار برگزیده

*** برّه های رام در مقابل آمریکا ***

مقام معظم رهبری حفظه الله : 95/2/1

اگر در یک کشوری سبک زندگی مورد قبول و مورد ترویج غربی‌ها یا آمریکایی‌ها رواج پیدا بکند، نخبگان آن جامعه تبدیل میشوند به برّه‌های رامی در مقابل سیاستهای آمریکا و غرب و همان قدرت مقابل؛ اصرار دارند که این اتّفاق بیفتد، و جمهوری اسلامی میخواهد نگذارد این اتّفاق بیفتد.  http://farsi.khamenei.ir/speechcontent?id=32860


*** برّه های رام در مقابل آمریکا ***

*** برّه های رام در مقابل آمریکا ***

*** برّه های رام در مقابل آمریکا ***

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها